ara
ara
ara
ara
ara
ara
    
03.12.2017 Saat : 14:24
  Engelsiz Bir Hayat
Engelsiz Bir Hayat

3 Aralık Dünya Engelliler Günü bir kutlama günü değil farkındalıkları artırma günüdür. Bugün, engellilikten ziyade engellenmekten kaynaklanan sorunlarla yüzleşme günüdür. Engelsiz bir hayat için herkes sorumluluk almalıdır. Büro Memur-Sen olarak engelli vatandaşlarımıza sorunsuz bir yaşam diler, ayrıca belirli gün ve haftalar da değil yılın 365 günü yanlarında olduğumuzun altını bir kez daha çizerek saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

Büro Memur-Sen Engelliler Komisyonu başkanı Erhan Özcan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir açıklama yayımladı. Engelliler Günü’nün bir kutlama günü değil, farkındalıkları artırma günü olduğunu vurgulayan Engelliler Komisyonu Başkanı Özcan’ın açıklaması şu şekilde:

Bilindiği üzere, 3 Aralık Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak ilan edilmiş olup o tarihten itibaren de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Engellilerin günlük hayatta karşılaşmış oldukları sosyal, ekonomik, fiziki ve buna benzer her türlü sıkıntının gündeme getirilmesi ve çözüme kavuşturucu çalışmalar yapılması konusunda böyle günler bizler için ayrı bir öneme sahip olmakla beraber her platformda, her çalışmada ve her alanda engellilerin sorunlarını anlatabilme, çözüm üretebilme fırsatı olarak görmekteyiz.

Özellikle şunu vurgulamak isteriz ki, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bir kutlama günü değil farkındalıkları artırma günüdür. Bugün, engellilikten ziyade engellenmekten kaynaklanan sorunlarla yüzleşme günüdür.

Ülkemizde on milyondan fazla engelli vatandaşımız olduğu ayrıca kamuda 50.000’in üzerinde engelli kamu çalışanı göz önünde bulundurulduğunda, engelliler çözüm bekleyen birçok sorunu ile toplumsal hayatın tam ortasında yer almaktadır. Hali hazırda karşılaşmış olduğumuz sorunların köklü çözümlerle ortadan kaldırılmasının yanı sıra, bir daha karşılaşılmamak üzere gerekli tedbirlerin alınması da hem bizler için hem de toplum için büyük önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve hükûmetimiz tarafından uygulanan politikalarla artık 3 Aralık Dünya Engelliler günü daha verimli geçmekte, yarınlara karşı umudumuz her geçen gün artmaktadır.

Engelsiz bir hayat için herkes sorumluluk almalıdır diyen Büro Memurları Sendikamız da, üzerine düşen görevleri yapmaktan geri durmamış, engelliler için her zaman taşın altına elini koymasını bilmiştir.

Engelli yoktur engeller vardır sloganıyla faaliyete başlayan Büro Memur-Sen Engelliler Komisyonumuz, engellenmenin temel sebeplerini ortadan kaldırmayı kendine ilke edinmiştir.

İki binli yıllardan sonra engelli vatandaşlarımız birçok kazanım elde etmiş, gerek kamu gerekse özel sektörde istihdam edilme imkanına kavuşmuştur. Ancak başta da değindiğimiz gibi engelliler olarak iş hayatı dahil olmak üzere, çeşitli alanlarda farklı zorluklarla karşı karşıya kalmaktayız. Ayrıca toplumsal duyarlılığı geliştirmenin yasalarla mümkün olmadığı bilinmesi, Devletin yasa çıkartmanın ötesine de geçerek, engellilerin sosyal hayata katılımını en kolay biçimde sağlayacak tedbirleri alması ve denetim altında tutması gerekmektedir.

Engellilerimize her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da pozitif ayrımcılık yapılmalı, sosyal hayata etkin şekilde katılımlarını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır. Engelli çalışanlarımızın özlük hakları genişletilmeli, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında engelli çalışanlarımıza pozitif ayrımcılık sağlanmalıdır.

Bu düşüncelerle Büro Memur-Sen olarak kamuda çalışan ile toplumun her sathında bulunan engelli vatandaşlarımızın, toplumsal hayatın üretken ve katılımcı bireyleri olarak yaşamlarını sürdürmelerinin en büyük dileğimiz olduğunu bir kez daha vurguluyor. Yaşanan sorunların çözümü ve toplumsal duyarlılığın artırılması noktasında devletin daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz.

Açıklamalarımızın temelini teşkil eden, özelliklede Kamuda görev yapan Engelli çalışanların iş hayatında karşılaşmış olduğu bazı sorunlara, taleplere de kısaca değinmek istiyoruz;

Örneğin; Yardımcı hizmetler sınıfına atanan engelli memurlardan amirlerince doğal olarak bir iş gücü beklenmektir. Ancak engellinin yapıp yapamayacağı işler konusunda mevzuatta bir tanım bulunmadığından bu beklenti tamamen amirlerin inisiyatifine bırakılmış durumdadır bunun sonucunda verilen görevi tam olarak yerine getiremeyen engelli çalışan üzüntü duymakta hem de çalıştıkları kurumun işleri aksamaktadır. Bu yüzden hem çalıştıkları kurumun işleri aksamakta hem de engelli çalışanlar işini tam anlamıyla yapamamanın üzüntüsünü yaşamaktadırlar.

Sendikamız engelliler komisyonu olarak; eğitimine bakılmaksızın yardımcı hizmetler sınıfında istihdam edilen engelli çalışanlarımızın sorunlarının ivedilikle çözüme kavuşturulmasının bizleri mutlu edeceğini belirtmek isteriz.

Büro Memur-Sen olarak eğitimde ve iş hayatında fırsat eşitliğinin sağlanması, engelli vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet alması olmazsa olmazımızdır.

Sosyal yaşam açısından ise erişilebilirlik kavramına öncelikle dikkat çekiyoruz. Engellilerin kamusal hayatın her alanına bağımsız kişiler olarak katılımı, erişilebilirliğin tam anlamıyla düzenlenmesiyle mümkündür.

Erişilebilirlik ortamı sağlanabildiği takdirde, hayatın her alanında engellilik engel olmaktan çıkar, engelli bireylerin hayat kalitesi ciddi anlamda yükselir.

5378 Sayılı Kanun ile engellilerin “Kamu kurum ve kuruluşlarına ait resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları vb. sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış, umuma açık hizmet veren her türlü yapılara engellilerin daha kolay ulaşabilmesi için mimaride erişilebilirlik zorunlu hale getirilmiştir.

 

Son olarak ekonomik sorunlardan birisine değinecek olursak engelli maaşları konusunu ele alabiliriz. Çalışma hayatında yer almayan engelli vatandaşlarımız devletimizin ödediği engelli maaşlarının ailede kişi başına düşen gelirin hesaplanmasıyla bağlanması, bu sınırın da düşük tutulması sonucu, engelli aylıklarını alamamakta ve büyük bir mağduriyet yaşamaktadır.

Dileğimiz çalışmayan her engellinin ekonomik standardının yükselmesi, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca ödenen engelli maaşlarının uygun standartlara ulaştırılarak çalışamayan engelliler arasındaki eşitsizliğe son verilmesidir.

Büro Memur-Sen olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlar, engelli vatandaşlarımıza sorunsuz bir yaşam diler, ayrıca belirli gün ve haftalar da değil yılın 365 günü yanlarında olduğumuzun altını bir kez daha çizerek saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

MEMUR-SEN VE BÜRO MEMUR SEN OLARAK ENGELLİ ÇALIŞANLARIMIZ ADINA TALEPLERİMİZ ŞU ŞEKİLDEDİR:

1-Engeli nedeniyle malulen emeklilik hakkından yararlanan kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı tutarı ile emekli ikramiyesi 25 yıl esas alınarak hesaplanır ve ödenir. 25 yıldan daha fazla hizmeti olanlar için fiilen çalıştıkları süre dikkate alınmalıdır. Engelli kamu görevlilerine bağlanacak emekli aylığı en son almakta olduğu maaşın %85 inden az olmaması, 

2-Ortaöğretim (Lise) ve Yükseköğrenim mezunu olup hizmetli kadrosunda bulunan engelli kamu görevlileri görevde yükselme sınavından muaf tutularak istekleri halinde VHKİ veya Memur kadrolarına atanması,

3-Engelli Kamu görevlilerinin bulundukları ya da tercih edecekleri yere atanmasına ve yer değiştirmesine ilişkin iş ve işlemler ile mevzuat düzenlemelerinde oluşturulan komisyonlarda yetkili sendika tarafından temsilin sağlanması,

4-Engelli Kamu çalışanlarına, kurumlarda en az % 3 yönetici kotasının açılması,

5-Tüm Engel türlerinin güvenli ve bağımsız yaşam becerilerini artıracak ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde teknolojik yardımcı araç-gereç ve materyallerin yurt dışından temin edildiği için maliyeti fazla olmaktadır. Engelliler bu araç gereçlere ulaşmakta almakta güçlük çekmektedirler Maliyetlerin düşürülmesi adına bu araç gereçlerin ülkemizde üretilmesi ve geliştirilmesi için ARGE ve İnovasyon birimlerini destekleyerek bu konuda çalışmalar yapılması,  Ayrıca üretim yapacak işletmelere teşvik verilmesi,

6- Engel durumu dikkate alınarak, Engellilere girecekleri sınavlarda ek süre verilmesi, özellikle E KPSS kılavuzunun detaylandırılarak engellinin engeli gözetilerek engelliler arasında eşit şartlarda sınava oturmalarının sağlanması,

7- E KPSS de istenilen özellikler ve nitelik kodları yanında engelli bireylerin sağlık durumuna göre kodlar belirlenerek kılavuza ayrıca eklenmesinin sağlanması,

8-Engelliler engeline uygun meslekte ve yapabileceği işte çalıştırılması, istihdam edilmesi hususunda engel grupları adı altında bir çalışmanın yapılması,

9-Engelli Kamu personeli, geçirmiş olduğu ya da yaşamış olduğu kaza ve sağlık sorunu vb durumdan dolayı işe gelemeyecek durumda olup evinde hizmet verebilecek durumdaki Engelli çalışana gerekli kolaylıkların sağlanması,

10-Kamu ile çalışan özel şirketlerin istenen oranda Engelli istihdamını yapması adına K.İ.K. e bir bölüm eklenerek ihaleye girecek bir şirketin engelli çalıştırması ve bunu belgelemesi durumunda ihaleye girebilmesi sağlanmalıdır.

11-Özel sektörde, engelli bir bireyin işe alım sürecinde, ilgili firmanın engelli elemanı açığı olduğunda alım şartlarını taşıdığı sırf çağırdık form doldurttuk demek için Engelli İnsanların mağdur edilmesine karşın Bu tür sorunların tekrar yaşanmaması adına iş yeri ilgilisi engelliye giderek şartları tutuyorsa alım işleminin sağlanması,

12-Toplumda hala Engelliye acıyarak bakma, ön planda görünmesini istememe, sorumluluk vermeme gibi bakış açılarının değişmesi için anaokullarından başlayarak eğitim öğretim müfredatına bir ders konularak engellinin yaşamımızdaki yerlerinin anlatılması, öğretilmesi hususlarında,

13-Engellilerin almış olduğu Raporlarda Geçerlilik Tarihi kısmında: Sürekli ibaresi olmasına rağmen tekrar tekrar rapor almaları istenilmektedir Raporunda Sürekli ibaresi olanlardan tekrar rapor istenilmemesi için düzenleme yapılması hususunda,

14-TOKİ tarafından Şehit yakınları ve Gazilere sağlanan faizsiz konut kredisi imkanının Engelli Kamu Personeline de sağlanması.

 

Toplam 0 Yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayınız.
Diğer Haberler

ÖZEL ÇORLU REYAP HASTANESİ %20 İNDİRİM
ÖZEL ÇORLU REYAP HASTANESİ %20 İNDİRİM
28.03.2014 16:36
Okunma : 7142 kişi
   ---------------------------------------------------------------------
ŞANLIURFA KEBAPÇIM %10 İNDİRİM
ŞANLIURFA KEBAPÇIM %10 İNDİRİM
10.04.2014 17:14
Okunma : 5630 kişi
   ---------------------------------------------------------------------
BÜRO MEMUR-SEN'İN KAZANIMI SAYESİNDE SGK'DA 10 BİN KİŞİ SINAVA GİRECEK
BÜRO MEMUR-SEN'İN KAZANIMI SAYESİNDE SGK'DA 10 BİN KİŞİ SINAVA GİRECEK
17.03.2014 20:26
Okunma : 5430 kişi
   ---------------------------------------------------------------------
FERDİ KAZA SİGORTASI SERTİFİKALARINI DAĞITMAYA BAŞLADIK
FERDİ KAZA SİGORTASI SERTİFİKALARINI DAĞITMAYA BAŞLADIK
03.04.2014 22:54
Okunma : 4634 kişi
   ---------------------------------------------------------------------
ÇORLU TANIŞMA VE KAYNAŞMA TOPLANTISI
ÇORLU TANIŞMA VE KAYNAŞMA TOPLANTISI
10.04.2014 21:45
Okunma : 4560 kişi
   ---------------------------------------------------------------------
HAYRABOLU MALMÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET
HAYRABOLU MALMÜDÜRLÜĞÜNE ZİYARET
28.03.2014 15:19
Okunma : 4305 kişi
   ---------------------------------------------------------------------

SENDİKAMIZA ZİYARET
SENDİKAMIZA ZİYARET
19.11.2014 21:23
Yorum : 1 kişi
   ---------------------------------------------------------------------
GENEL BAŞKAN VE GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZDAN TEKİRDAĞ ŞUBESİNE ZİYARET
GENEL BAŞKAN VE GENEL BAŞKAN YARDIMCIMIZDAN TEKİRDAĞ ŞUBESİNE ZİYARET
27.05.2014 16:26
Yorum : 6 kişi
   ---------------------------------------------------------------------
MALKARA SGK
MALKARA SGK
09.05.2014 20:19
Yorum : 4 kişi
   ---------------------------------------------------------------------
GÜLÇİN VE MURAT ÇİFTİNİN MUTLU GÜNÜ
GÜLÇİN VE MURAT ÇİFTİNİN MUTLU GÜNÜ
10.04.2014 17:01
Yorum : 1 kişi
   ---------------------------------------------------------------------
FERDİ KAZA SİGORTASI SERTİFİKALARINI DAĞITMAYA BAŞLADIK
FERDİ KAZA SİGORTASI SERTİFİKALARINI DAĞITMAYA BAŞLADIK
03.04.2014 22:54
Yorum : 1 kişi
   ---------------------------------------------------------------------
TEKİRDAĞ ÖZEL STAR MEDİCA HASTANESİ İNDİRİM ANLAŞMASI
TEKİRDAĞ ÖZEL STAR MEDİCA HASTANESİ İNDİRİM ANLAŞMASI
07.02.2020 11:29
Yorum : 2 kişi
   ---------------------------------------------------------------------
Video Galeri Foto Galeri Foto Galeri Foto Galeri
ZİYARETÇİ BİLGİLERİ